Sao hôm nay lòng trống rỗng, mọi thứ cứ xa dần không vào quỹ đạo. Buồn sao? Không thấy đau, rất đau nơi lồng ngực...