-Hnay đi mua bàn phím mt


-Rut tiền


-Xăm chân mày


Thích thì làm liền ,chẳng đợi


-Nhuộm tóc ...


-gì nữa ta ? Mua sữa bột ...muốn có Đk mo tiệm bánh nhưng ...oo thô chả mn nói đến luôn


meetj mỏi mm tránh xa tg loài ng hoặc đi đâu đó cho khuya khỏa