cái kiểu sống phụ thuộc thật nhục k để đâu hết nhục. phụ thuộc về kinh tế nghĩa là phụ thuộc tất cả mọi thứ, thời gian,tiếng nói...k có tiền đồng nghĩa là lời nói k có trọng lượng và k đc sự tôn trọng của ng khác........... và mình đang phải sống như vậy.