Bắt đầu từ hôm nay ngày 16/5/2014 tôi sẽ viết cho 2 người phụ nữ tôi yêu mỗi ngày 5 dòng.Người phụ nữ thứ nhất tôi yêu đã 5 năm rồi kể từ ngày 19/4/2009. Người này đã giúp tôi bỏ được thuốc lá, giúp tôi có một gia đình, giúp tôi cố gắng hơn rất nhiều trong cuộc sống và giúp tôi "sáng ngủ dậy muốn đi làm và tối muốn nhanh nhanh về nhà". Đó là người phụ nữ tôi yêu đầu tiên.


Người thứ hai tôi yêu được 4 năm rồi kể từ ngày 26/3/2010. Người này giúp tôi sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với gia đình và với người phụ nữ thứ nhất. Người này giúp tôi phải vận động, phải suy nghĩ để có công việc mới khi tôi thất nghiệp năm 2003! Đây là người phụ nữ thứ 2 tôi yêu!