23 tuổi yêu và bị gia đình phản đối gay gắt, yêu 1 người hơn tuổi trước có 1 khoảng thời gian chơi bời của thanh niên bồng bột. Nhưng hiện tại từ 2 năm trước đã biết suy nghĩ và trở về cuộc sống biết lo biết nghĩcho gia đình. Chỉ vì lời đồn từ khi chơi bời đến tận bây giờ mà bố mẹ ngăn cấm, cấm đến mức nói từ con nếu tiếp tục yêu. Trong chăn mới biết chăn có rận. Tiếp xúc trực tiếp hàng ngày sẽ có suy nghĩ khác so với lời đồn. Bây giờ phải làm sao nếu như cương quyết yêu và đến với người ta