Em muốn tìm một nơi để gửi gắm. Muốn tìm một nơi để hỏi xem, làm sao để em thay đổi cuộc đời mình. Muốn ai đọc được câu chuyện giang dỡ, úp mở không dám kể với ai, để có thể vơi bớt đi một chút đau thương. Em thường hỏi sao câu chuyện mình như một kịch bản phim hàn còn dang dỡ. Em ghét cuốn kịch bản này