Thèm có 1 đứa con,mà sao khó quá...người ta thì cứ dính là đẻ.người thì lại phá bỏ đi.Toàn đi nựng con của người ta.Bít khi nào mới có 1 đứa con để mình ôm,mình cưng nựng đây


con ơi.nhanh về nhé..BM đang mong con lắm