Nếu một ngày không xa, cuộc đời chấm dứt ở tuổi hai mấy, mình sẽ phải làm gì lúc này đây?


Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, còn quá nhiều điều phải làm mà chưa làm được gì cả. mình không sợ cái chết, mà sợ nhất là những người ở lại, có đau khổ vì mình không???


Hoang mang, trống rỗng, rối bời.


Cứ nghĩ chỉ xảy ra với ai đó, cứ nghĩ chỉ có trên phim thôi nhưng nó lại đến với mình nhỉ? Tại sao không phải là 5-10 năm trước hay 5- 10 năm sau mà lại là lúc này???