Ngày còn thơ, hình như lâu lắm rồi, tôi viết nhật ký và giấu trong tủ hông cho ai xem. Bây giờ đọc lại, vừa buồn cười, vừa thương.


Bây giờ tôi hông viết nhật ký bí mật nữa, tôi muốn viết về nhiều thứ.


Không sợ chả ai quan tâm, chỉ sợ mình hông đủ khả năng.


Bạn Bạch Vân bắt đầu hô khẩu hiệu nè:


1- Mỗi ngày, dù mệt đến thế nào, sẽ gõ ít nhất 100 từ, về bất cứ cái gì có trong đầu, ví dụ: qwert yuiop asdfgh jjkllzx cvbn nm!?,.@# ₫_&-+ ()/≤£ €$ ¢^^^√π ÷× ¶∆} =°^¢ $ €£~≤≥ ≠©®™✓ ... đại khái thế.


Phân biệt từ và chữ trong tiếng Việt:


- Một chữ (cái) or một dấu = một ký tự, ví dụ a, b, c năm ký tự.


- Một từ là một tổ hợp có nghĩa của một số chữ cái.


ví dụ "thèm hôn" gồm hai từ, "ngại yêu ghê lun" gồm bốn từ.


2- Mỗi ngày, dù mệt đến đâu, sẽ vẽ một tiếng đồng hồ (cái này vẫn làm tốt, đêm đi dạy về vừa thở đứt hơi, vừa cầm cây bút vẽ linh tinh, một tiếng sau là hết mệt).


3- Cố gắng viết truyện ngắn or tạp văn gì gì đó.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91