Viết lên cũng thấy nó thật buồn cười, em k xinh như hốt gơn , e chỉ bình thường và được cái cũng ưa nhìn .