Nếu như bạn gọi cho người đàn ông của bạn lần đầu nhưng người đó không bắt máy, thì hãy bỏ điện thoại xuống và đừng gọi thêm cuộc thứ hai. Là con gái phải giữ giá của mình, nếu người đàn ông đó bận thật sự thì không sao nhưng nếu người đàn ông đó bận với một người khác thì hãy xem lại giá trị của mình trong lòng người ta. Người yêu bạn thật sự sẽ luôn luôn nhấc máy mỗi khi bạn gọi đến, không để bạn đợi một giây một phút nào mà đến bạn ngay. Những khi bạn nhắn tin cho người đàn ông của mình mà người đó không trả lời thì đừng nhắn nữa, đừng lãng phí thời gian của mình cho người xem mình không quan trọng. Điện thoại không tự dưng mà có thông báo, có mục cuộc gọi nhỡ, và cũng không tự nhiên có mục tin nhắn chưa đọc. Đơn giản đó là vì bạn có thể dựa vào đó mà biết được vị trí của mình trong lòng người khác.

Sự quan trọng của bạn có thể dựa vào đó mà đoán ra được, sẽ không đúng hoàn toàn, nhưng sẽ là thứ để bạn biết được tầm quan trọng của mình. Vậy nên mới nói, không có đàn ông vô tâm, chỉ là do bạn chưa đủ thứ họ muốn nên họ không muốn quan tâm mà thôi. Và cũng không có đàn ông không biết bạn hi sinh nhiều như thế nào, cũng chỉ là họ có muốn hiểu hay lại là một chuyện rất khác. Người đàn ông yêu bạn thật sự là người đàn ông muốn bạn là chính mình, chỉ cần là bạn thôi đã quá đủ với anh ta rồi. Còn người đàn ông không yêu bạn, người đó sẽ đặt ra những tiêu chí mà người đó thích, và người đó bắt bạn phải làm theo những việc đó.