Các mẹ ah, tình hình là con mình đang học lớp 2. Dạo này bộ giáo dục lại chủ trương không chấm điểm, không giao bài tập về nhà, nhiều lúc cũng không biết con học hành thế nào. Mẹ một bạn cùng lớp con cho con đi học toán ở Pomath, giới thiệu cho con mình đi học cùng. Mình cũng đã tìm hiểu mô hình ở trung tâm này, nhưng cũng đang phân vân. Có mẹ nào từng cho con học tai đây, cho mình ý kiến với?:)