Thật ra mình với bạn thân từ xưa đến giờ chơi thân với nhau mười mấy năm được với nhau đến bây giờ vì cả hai đứa không đứa nào mượn tiền đứa nào. Nói không thì không phải mà cũng có mượn nhưng chỉ là số tiền nhỏ và trong khả năng tài chính của cả đứa . Tuy nhiên đợt này bạn mình tự nhiên lại mượn một số tiền khá lớn rồi bảo "cho mượn thẻ tín dụng và hứa trả đúng định kỳ" Nhưng mình lo quá tài thẻ tín dụng của mình có liên kết với các ngân hàng lớn để thuận lợi cho việc vay tiền cho công ty riêng. Nhưng mình thì không muốn lắm vì đôi lúc lại cũng lo lắng vì thẻ đó liên quan đến gia đình mình. Nhưng không cho mượn thì bạn lại nói " không ngờ mình là người nhỏ nhen như vậy không giúp đỡ trong lúc khó khăn". Mình thấy cũng khó xử nên cũng không biết phải làm sao ai cho lời khuyên với ạ