27 năm sống với mẹ. Năm 28 tuổi đi lấy chồng. Được hứa hẹn rằng cứ cách một năm sẽ được về nhà đón giao thừa với mẹ. Ấy thế mà, năm thứ nhất k đc về. Năm thứ hai cũng không. Và... năm thứ ba thì mẹ k còn nữa. Nhà chẳng còn ai....