Tình hình là em chồng của em từ bên Anh về VN chơi mà lại trúng dịp kỷ niệm ngày cưới của 2 vc nó nên nhờ em tìm chỗ đặt tiệc cho khoảng 10 người,có ai biết nhà hàng nào có phòng tiệc riêng,đồ ăn ngon,đẹp đẹp 1 chút chỉ dùm em với,many thanks.