Nhà mình trước đây hay mua tôm khô cà mau Song Hưng. Tôm đất nên ăn ngọt thịt hơn và không có bỏ màu. Trc kia nha mình mua ở coopmart nhưng bây giờ không thấy bán nữa. Có ai biết mua tôm khô loại này ở đâu không chỉ mình với.