Các mẹ ơi, có mẹ nào biết chỗ mua nước tro tàu ở Hà Nội chỉ hộ tớ với, sắp Trung Thu rồi, muốn làm thử mẻ bánh nướng cho cả nhà, tớ teng kiu nhiều.