Mọi người ơi giúp mình với, có ai biết mua mạch nha tốt ở Hà NỘi ở chỗ nào không? Lần trước mình ra chợ Hôm hỏi thì chỉ mua được mạch nha tự chưng cất bằng đường, đem hấp với phật thủ chẳng ngon tý gì cả. Lần trước có chị bạn về quê ở Đà Nẵng mua giúp, mạch nha ở đó ngon lắm, còn ở Hà Nội thì mình tìm mãi chẳng ra.


Ai biết chỉ mình với nhé/


Cám ơn nhiều