Các mẹ ơi, hôm trước ******* có giới thiệu món chân gìo muối hun khói nhưng phải có gói gia vị hun khói mà mẹ cháu ko biết mua ở đâu? Các mẹ có mẹ nào biết thì chỉ cho mẹ cháu với