Em mới ăn thử bún bò huế ở quán chị này. Ngon lắm, chân giò nấu vừa phải, cái chả bò gì tròn tròn ăn ngon hơn cả chỗ gì gì tên là bún bò nam bộ độc quyền ở trên chỗ hàng bông ấy. Bát đầy đặn, nước vừa, bàn ghế cũng sạch sẽ.


em ăn thấy ngon nên viết thôi.


Quán ở chỗ gần đoạn cắt lò đúc với Trần khát trân mọi người nhé