Chả là valentine năm nay vợ chồng em định đổi gió bằng cách tự nấu nướng, làm cái tiệc nhỏ nhỏ của 2 vo chồng cho nó tình củm lãng man.Đắn đo mãi e định làm thử pasta tôm sốt kem mà ko biêt mua whipping cream và basil ở đâu cả.Các mẹ giúp e với .Rá giổ thế nào các mẹ chỉ bảo e luôn nhé! lần đầu nên e gà mờ lắm mà sắp đến 30 rồi sợ bận lại chả đi mua kịp thì hỏng ! Em thank các mẹ nhiều nhiều nhá!