tình hình là e còn gà tồ về mấy khoản này quá .nhờ các bác sành ăn vào chia sẻ với ạ .tặng hoa cho mọi người trước nè.:Rose::Rose::Rose: