Các bố mẹ nào đã mua cháo ăn liền dinh dưỡng của Trung Quốc chưa ( Cháo này gần giống như cháo Bát Bảo của Việt Nam mình ấy). Bố mẹ nào biết địa chỉ bán cháo này làm ơn chỉ giúp cho mình nhé.


Chân thành cảm ơn :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: