Mình đang muốn đi ăn ở quán nem 75 Núi Trúc. Các mẹ nào đã đi ăn ở đây cho vài chỉ giáo nhé! Có nên ăn ở đó không, món nào ngon nữa nhé. Có 2 VC với 1 nhóc lớp 2 và 1 nhóc lớp 6 nhé (gọi là nhóc nó cao gần bằng mẹ rồi:Smiling:)