Chả hiểu sao em làm theo đúng công thức: Tỷ lệ nguyên liệu + Quy trình làm caramen mà khi ra... bếp caramen vẫn cứ bị lỗ rỗ - không mịn. :(


Đôi lúc còn bị ngọt quá và màu không đẹp nữa!


Có Mẹ nào làm rùi thì cho em xin tí bí quyết ạ!


Cảm ơn các Mẹ nhiều... Sắp lấy Chồng nên phải học hỏi, Mẹ Chồng tương lai của em rất thích món này :">