em đọc trên sách nói rằng hầm táo đỏ với gà rất tốt.Em không biết táo đỏ ở đây họ nói là loại táo gì nên hỏi các mẹ tí ạ.