Mình muốn mua bột lọc Quảng Bình không biết mua ở đâu. Mẹ nào biết chỉ mình với nhé, mình ở TP.HCM