Công ty Mega E&C - Tuyển Quản lý dự án

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch và mục tiêu hoạt động của Dự án, tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm soát Chỉ huy trưởng của các dự án. Báo cáo kết quả thực hiện lên Tổng Giám Đốc theo định kỳ hay đột xuất.

- Triển khai xây dựng Dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch tổng thể đạt chất lượng, ngân sách và an toàn.

- Theo dõi về chất lượng và an toàn lao động các công việc xây dựng của các dự án trong khu vực.

Loading interface...

-----------------------------------

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Mega E&C


Địa chỉ: 155 Bến Vân Đồn P6, Quận 4, Tp.HCM


Website: www.megaec.vn


#megaec


MEGA E&C