Mình lỡ yêu 1 người có gia đình thì bây giờ mình phải làm sao? Gia đình anh ý anh cũng biết đến chị vợ cũng biết chuyện này . Gia đình anh làm kinh doanh cũng có đi xem bói nhiều nơi họ đều nói chị kia với anh không phải vợ chồng mà vợ anh mới là mình . Người ta nói anh  2 vợ. Và người cuối cùng đi với anh đến hết cuộc đời chỉ có mình . Đó là mình nghe anh nói mẹ đi xem bói về bảo vậy. Thật sự mình không biết phải làm sao nữa ?!? 

  Tiếp tục yêu anh thì minh không chịu được cảnh 2 người họ tình cứ với nhau ( trong khi anh nói anh k còn tình cảm nhiều với vợ chỉ vì con) cái cảnh ghen cũng k có quyền ghen, công khai cũng k có quyền .... 

   Không tiếp tục thì lại thương anh :( vì thật sự gần nhau 2 đứa chưa hề cãi nhau hay gì 😪 người ta nói 2 đứa gần nhau mới kiếm được tiền ... mà cũng đúng ở gần nhau tiền tiêu chưa bao giờ phải đi vay mượn .... đủ thứ chuyện xảy ra 

mình nên tiếp tục hay nói chia tay với anh ???