Phá thai không đau là phương pháp bỏ thai được thực hiện tại các phòng khám bệnh phụ khoa hoặc các bệnh viện. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ và hoàn thiện, phương pháp phá thai không đau cũng dần dần có sự cải tiến, từ phương pháp phá thai không đau truyền thống ban , đẻ biết thêm chi tiết bạn xem tại đây nhé