Ai đang băn khoăn "nên giữ hay phá" xin hãy dừng lại 5 phút để nghe tiếng hát này.