Em mình mới sinh được khoảng 7 tháng á mọi người, vì hai vợ chồng nó chưa muốn có thêm em bé sớm tại đang còn trẻ không đủ kinh tế nên để thư thả mấy năm nữa rồi mới tiếp tục có em bé.  Không biết 7 tháng sau sinh đã có thể đặt vòng được chưa nhỉ các mom . Với chi phí đặt vòng thì lên khoảng nhiêu tiền rồi mọi người. Hồi xưa em làm ở phòng khám nên giờ không rành giá lắm