Sau khi sinh bao lâu thì đặt vòng tránh thai được hả các mẹ? Chưa có kinh lại thì có đặt được không? Cách chăm sóc sức khỏe những ngày ấy như thế nào? Ở Sài Gòn thì nên đến chỗ nào?


Một bông hồng tặng cho các mẹ nè :Rose: