Em đã có chồng rồi. Em chưa sinh em bé mà em và chồng em thì mới cưới mỗi đêm em và chồng làm nhiều lần lắm trong 2 tiếng mà tới 5 dlần . Chồng và em k chịu dùng bcs vì k có cảm giác. Em đọc trên mạng thấy phim tránh thai là an toàn nên em hỏi mấy mẹ xem em và chồng có dùng được k? Một đêm làm nhiều như vậy thì dùng phim có an toàn k ạ?Cảm ơn mấy mẹ nhìu nha. Yêu mấy mẹ..