Năm nay Covid đang căng

Mà giờ gần đến trông trăng mất rồi

      Lòng buồn khôn xiết ai ơi

Chỉ mong Covid dần dần tránh xa

     Năm kia thì được la cà

Cùng bè phá cỗ tưng bừng sướng vui

     Rủ nhau đi rước ông sao

Chạy quanh khắp xóm hát hò ví von

     Năm nay lại khác mọi năm

Ở nhà phá cỗ ngắm trăng hơi buồn

     Nhìn ra các bác tuyến đầu

Ngày ngày cứu chữa bệnh nhân quên mình

    Mong sao dịch bệnh sớm qua

CHúng ta lại có trung thu quây quần

    Cùng nhau thực hiện 5K

Cố lên đất nước Việt Nam tươi đẹp.