May mắn tình hình dịch bệnh ổn định ngõ nhỏ tổ chức Trung thu cho các cháu (ngõ nhỏ chỉ có 9 gia đình thui).

Tuổi hồn nhiên. Cầu mong cho tình hình ổn định

hình ảnh
hình ảnh