Xem ai cười to hơn nào.Chú Hổ đèn lồng ăn dưa cùng tớ nào.Có bạn nào muốn phá cỗ cùng mình không nhỉ?Cách chơi lồng đèn rất độc đáo của mình nè.Tung tăng tớ rước đèn đi chơi.ID: bongmeo