Trung thu năm đó con được đến Bát Tràng cùng bố mẹ
hình ảnh