Thằng Cuội

Sáng tác: nhạc sĩ Lê Thương

Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ.

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi.

Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ.

Sáng rơi xuống đồi

Sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi

Sáng ngồi xuống đây

Cùng trông ánh sáng cười vui

Chị em ta hãy đùa chơi.

Sáng rơi xuống đồi

Sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi

Sáng ngồi xuống đây.

Các em thích cười

Muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời

Cho mượn cái thang.

Mười lăm tháng Tám trời cho

Một ông trăng sáng thật to.

Các em thích cười

Muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời

Cho mượn cái thang

Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ.

#Thằng_cuội #Đêm_Hội_Trăng_Rằm #Tết_Trung_Thu #Mittobee