Chiếc đèn ông sao

Sáng tác: Phạm Tuyên

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu

Cán đây rất dài cán cao quá đầu

Em cầm đèn sao em hát vang vang

Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời

Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời

Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi

Cây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng

Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn

Tay cầm đèn sao sao chiếu vô Nam

Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời

Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời

Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi

#Chiếc_Đèn_Ông_Sao #Phạm_Tuyên #Đêm_Hội_Trăng_Rằm #Mittobee