Trung thi này con mới được gần 8 tháng. Con chưa biết chơi nhiều trò chơi như chị. Mẹ mua đèn lồng về, con giơ tay xin và chơi với đènCon với lấy đèn đấyMệt quá rồi, con ngồi nghỉ thôiID: methuybotue