MS0273: Con, mẹ và thư phápHình này em chụp khi có thai 5 tháng và đi tham quan triễn lãm, nơi đó có gian hàng viết thư pháp