MS0191-01: Cười lấp lánhMẹ cười hồn nhiên trước thiên nhiên lộng gió. Lúc này mẹ mới có bố. Ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui …