MS0077-01: Hoàng hôn trên đỉnh Chùa Đồng"Leo mãi ...leo mãi rồi cũng tới nơi, lên tới Chùa Đồng đúng lúc hoàng hôn đẹp nhất ...


Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử


Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự


Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si


Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng"