MS0003-01: Một thoáng Đại Nam


Nhân dịp sinh nhật mình vào năm 2008, ông xã tổ chức chuyến đi Đại Nam, Bình Dương cùng hơn 10 người bạn của mình, mình tranh thủ ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp...