MS 61-1:


Ngay từ nhỏ mỗi khi hè đến Bố Mẹ lại đưa Cún đi biển.MS 61-2:


Còn khi tết về thì cả nhà mình lại về quê thăm Bà Nội.MS 61-3:


Giờ thì Cún đã là anh Hai rồi,hai anh em con mãi là gach nối yêu thương của Bố Mẹ.