JK Rowling, tác giả của "Harry Potter", đã nói trong bài phát biểu nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Harvard: "Nếu không có đau khổ nào thử thách bạn, thì bạn sẽ không thực sự hiểu được bản thân mình và bạn sẽ không hiểu được sức mạnh của bạn trong việc xử lý các mối quan hệ khác nhau."


Rõ là những người có ý chí mạnh mẽ gặp phải thất bại càng mạnh mẽ hơn; trong khi những người luôn tràn đầy sợ hãi, khi gặp thất bại, họ sẽ hành xử ngày càng rụt rè hơn, và sự thất vọng dường như ngày càng trở nên nhiều hơn. Đôi khi, sự thất vọng không trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nỗi sợ hãi bên trong của chúng ta khiến những thất bại dễ dàng vượt qua hơn. Vì vậy, để vượt qua những thất bại, chúng ta cần phải vượt qua nỗi sợ hãi bên trong của mình để có thể tiếp thêm sức mạnh.


Đôi khi, nỗi sợ hãi bên trong là bởi vì chúng ta luôn trốn tránh các vấn đề. Trên thực tế, khi chúng ta cố gắng thay đổi trái tim và làm cho nó mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng việc vượt qua nỗi thất vọng chẳng là gì khác ngoài điều này, nó dễ dàng như vượt qua một ngưỡng cửa. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn để nội tâm sợ hãi và không chịu thay đổi thì chúng ta sẽ đánh mất nhiều cơ hội thành công, bởi vận may luôn đến với những ai có tấm lòng kiên cường và bản lĩnh vững vàng.