hình ảnh
Xuân sang kính chúc mọi nhà


Một năm no ấm, thật là yên vui


Chúc cho Phúc Lộc rợp trời


Con đàn cháu đống, sướng vui cả nhà


Thêm mong tươi trẻ như hoa


Sức khỏe cụ già như tuổi đôi mươi


Trâu về Cô Vít hết thời


Chạy nhanh không sẽ tơi bời tấm thân


Mong Đảng, nhà nước, quân, dân


Một năm phát triển, muôn phần đẹp tươi