Hơn bao nhiêu xuân sang thu đợi gió phả

Mang đi hết buồn đau

Tân Sửu 21 lại đến

Một năm mới an lành

Hết dịch dình dinh thiên bái la bang

Cho nhà nhà hơi dịu dàng

Cho người người hạnh phúc

Bóng tả trăm tô mì ngon ớ

Làm sao hâm nóng hoa nở muôn lá