Làm thế nào để có được nước sạch toàn diện? Có phải chỉ cần sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch là đủ? Câu trả lời là không! Vì nước sạch sẽ như thế nào, nếu như đi qua đường ống nước đang bám đầy màng nhầy?